literatuur en meer…

De Chinese Geneeskunde, praktische toepassingen | Angela Hicks

De mens is in zijn natuurlijke toestand gezond en gelukkig, maar verschillende factoren in ons leven vervreemden ons hiervan. Geleerden uit het oude China wisten hoe ze met enkele wijsgerige, maar eenvoudige principes die negatieve factoren konden vermijden en neutraliseren, zodat een levenslange gezondheid en geluk binnen ieders bereik komt.

Het boek vertelt over 5 geheimen van:

  • respect en begrip voor uw gestel
  • een gezonde voeding
  • een evenwichtig emotioneel leven
  • juiste evenwicht tussen werk, rust en beweging
  • de invloed van uw omgeving……..

ISBN 90-438-0781-8

We vonden dit leuke praktische boekje in de outlet `Voordeel-boekenmarkt` (in Middelburg naast de Hema). 


Honger naar Geweld, voeding de vergeten factor | Gert E. Schuitemaker

Harder straffen. Meer blauw op straat. En niet te vergeten: een herijking van normen en waarden. Zie hier het actuele antwoord op agressie, vandalisme, criminaliteit en zinloos geweld.

Niemand denkt aan voeding. Terwijl opvoeden letterlijk alles te maken heeft met eten en de keuzes die je hierbij maakt. Niemand lijkt het te beseffen, maar verbetering van voedingsgewoonten kan leiden tot een dramatische afname van allerlei vormen van ongewenst gedrag. Voeding en voedingstekorten spelen een belangrijke rol bij agressie en geweld….

ISBN 90-76161-03-8 


Meer lees`voer`:

Tao van Poeh | Benjamin Hoff | ISBN 90-6441-064-X

Teh van Knorretje | Benjamin Hoff | ISBN 90-6441-100-X

Tau-Te Tjing | Lau-Tse | ISBN 90-6325-284-6

Zo werkt Chinese Geneeskunde | Tom Williams | ISBN 90-215-2797-9

Chinese Geneeswijzen | Ted Kaptchuk | ISBN 90-215-1227-0

TAO, de levende religie van China | Kristofer Schipper | ISBN 90-290-9959-3

Het wezen van T`ai Chi Ch`uan, de klassieke teksten | Benjamin Pang Jeng Lo, Marita Wessels | ISBN 90-6350-020-3

Handboek Tai-Chi Chuan | Wong Kiew Kit | ISBN 90-6325-547-0

Handboek Qigong | Kenneth S. Cohen | ISBN 90-6325-557-8

TAICHI qigong | Gary Khor | ISBN 90-6057-9006-2

Tai Chi Chi Kung zonder geheimen, energie en vitaliteit binnen handbereik | Master Lam Kam Chuen | ISBN 90-230-1040-X

Classical T`ai Chi Sword | Petra & Toyo Kobayashi | ISBN 0-8048-3448-2

Feng Shui, the ancient wisdom of harmonious living for modern times | Eva Wong
| ISBN 1-57062-100-4

Healing with Whole Foods, oriental traditions and modern nutrition, | Paul Pitchford
| ISBN 1-55643-220-8

De eerste loodjes wegen het zwaarst | Sonja Edelaar \ ISBN 90-6378-348-5

Eet, drink en blijf slank & gezond | dr. Walter C. Willet | ISBN 90-215-4161-0