Werkwijze

WAT TE DOEN WANNEER JE EEN CURSUS OF WORKSHOP WILT VOLGEN

Meld je aan via e-mail (info@cgczeeland.nl) of telefonisch.

KEUZE CURSUS/WORKSHOP

 • Maak (indien mogelijk) een 1ste én 2de keus wat dag en tijd betreft.
  Geef dit aan bij de aanmelding.
 • Wanneer je inschrijving voor een jaarcursus geaccepteerd is, ontvang je verder GEEN bericht meer van ons! We verwachten je op de eerste les op aangegeven dag en tijdstip.
 • Wanneer de groep van je eerste keus vol is, kom je in de tweede groepskeus.
  Hierover ontvang je WÉL bericht van ons.
 • Bij workshops en korte cursussen ontvang je ongeveer een week voor aanvang de verdere details.

BETALING

 • Maak de betaling over op NL39 INGB 0001 3168 69 t.n.v. Rep & Lentze,
  o.v.v. ‘cursusgeld’, eventuele dag/tijdstip en je naam.
 • Betaling dient vóór/tijdens de eerste les voldaan te zijn. Daarna kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht.

TARIEVEN

Klik hier voor de tarieven…>>>
 

ANNULERING

 • Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de lessen wordt 50% van het lesgeld geretourneerd.
 • Korter dan 14 dagen voor aanvang vindt er geen restitutie plaats, tenzij iemand je plaats inneemt.
 • Na aanvang van de cursus vindt géén restitutie plaats;
  slechts in uitzonderlijke (onvoorziene) gevallen vindt restitutie plaats, na schriftelijke aanvraag.

PLAATSING

 • Pas wanneer de betaling bij het Centrum binnen is, word je geplaatst.
 • De volgorde van binnenkomst van de betaling is bepalend voor plaatsing in een groep! Deze regel vervalt een week vóór aanvang van de lessen. Je kunt je dan telefonisch aanmelden en betalen tijdens de eerste les.
 • Er is een limiet aan de groepsgrootte.
 • Wanneer je na aanvang van een cursus/workshop mee wilt doen, neem dan contact met ons op.
 • Indien je minder draagkrachtig bent, kun je wellicht in aanmerking komen voor een Sociaal Culturele Bijdrage. Informeer hiernaar bij je gemeente.

Risico

De cursussen en workshops worden geheel op eigen risico gevolgd, de docenten kunnen bij schade en/of letsel op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.